BOSÆTNING OG LIVSKVALITET

Analyser af levesteder og livskvalitet

Borgerne bor sjældent i en bestemt by eller område alene på grund af byrådets og kommunens gode arbejdsindsats. Men alligevel spiller kommunens arbejde en stor rolle i borgernes tilfredshed med det sted de bor - det man samlet set kan kalde bosætnings- og livskvalitet. Hvilke kvaliteter i kommunen påskønner borgere - og hvad kunne blive bedre - det er central viden i forhold til udvikling, strategi og branding af levesteder og kommuner.


Plan Gruppens levestedsundersøgelse belyser borgernes syn på kommunens identitet, livskvalitet, bosætning, demokrati og fremtid. Undersøgelsen tager afsæt i fundamentale parametre inden for bosætning og oplevet kvalitet, der handler om kommunens kendetegn, infrastruktur, natur, omgivelser, mennesker og relationer, baseret på forskning i bosætning. 

Analysen undersøger blandt andet:

Borgernes livskvalitet

Kommunens særlige identitet

Meninger om kommunens kvaliteter

Meninger om politik og inddragelse

Kommunens fokusområder fremadrettet

sonderborg_promenade.jpg
 
  • LinkedIn

© 2021 PLAN GRUPPEN  |  Made in Denmark  |  T (+45) 42 6400 41  |  E. hej@plangruppen.dk