BORGERTILFREDSHED

Analyser af borgernes tilfredshed med deres kommune

Hvordan opleves kommunens service og tilbud til borgerne? Hvem er brugerne? Hvor ligger kommunens styrker og svagheder set i borgernes optik? Plan Gruppens analyser af borgertilfredshed giver svaret.​ 

Oplevet kvalitet handler om mødet med tilbud og service - om forventninger i forhold til oplevelser. Selvom kommuner ikke definerer sig selv som serviceydere, vil mange borgere alligevel forholde sig til kommunens tilbud efter samme værdisæt, som bruges i andre af livets forhold. Mødet med kommunen kommer altid til udtryk som en større eller mindre grad af tilfredshed. Enhver kommunalpolitiker ved, at borgeres tilfredshed er hård valuta, der i det lange løb påvirker kommunens udvikling, arbejdsklima og samarbejdsrelationer. Vores undersøgelser om kommunal tilfredshed er udviklet i samarbejde med kommunale ledere og gennemprøvet i praksis. De udvalgte emner og metoder er valideret på grundlag af viden om bosætning, livskvalitet og tilfredshedsmålinger.


Analysen omfatter tilfredshed med blandt andet:
Borgerservice
Børn- og ungetilbud
Fritidstilbud
Information
Kulturtilbud
Skoler
Trafikforhold
Uddannelse
Ældretilbud
Med mere

 
  • LinkedIn

© 2021 PLAN GRUPPEN  |  Made in Denmark  |  T (+45) 42 6400 41  |  E. hej@plangruppen.dk