Borgersamarbejde

Borgersamarbejde

Tendensen i borgerinddragelse i byudvikling går mere og mere i retning af involvering og samarbejde. Plan Gruppen lægger vægt på, så tidligt som muligt, at få borgernes indsigt og viden i spil om brug af byens huse, pladser, fællesskaber m.m. Det giver ligeværdigt input til planer og beslutninger om byens udvikling. Plan Gruppen tilrettelægger, gennemfører og giver sparring til medskabende processer i byudviklingen.

 

Borgerdialog

 • Borgermøder

 • Dialogforløb

 • Dialogmøder

 • Workshops

Samarbejde

 • Afklaringsprocesser

 • Beslutningsprocesser

 • Forventningsafstemninger

 • Ideudvikling

 • Mobilisering

 • Udviklingsprocesser

Processtyring

 • Drejebøger

 • Koordinering

 • Organisering

 • Procesplaner

 

Bedre borgersamarbejde

Image by Patrick Perkins

Samskabende byudvikling

Vi tilrettelægger og gennemfører samarbejde med borgere

Strategisk tænkning sammen med borgere

Faglig og lokal viden sættes i spil for sammen, for at se nye perspektiver

Image by Mark Fletcher-Brown
Group Discussion

Projekter og udviklingsforløb

Vi leder processer i samarbejde med byens borgere og aktører

 

Kontakt

Tenna Tychsen.jpg

Tenna Tychsen, Partner

Tenna er arkitektudannet byplanlægger (MAA) og systemisk proceskonsulent med mere end 30 års erfaring fra ministerier, kommuner og konsulentbranchen. Tenna er ekspert i byplanlægning og en af branchens mest kompetente rådgivere i forhold til samarbejdet mellem borgere, politikere og myndigheder.

Telefon +45 - 5055 9048