BORGERPANEL

Danmarks førende specialist i Digitale borgerpaneler 

  • Ydelse: Borgerpanel til undersøgelser af kendskab, oplevelser, holdninger og ønsker samt til inddragelse og samarbejde med borgerne. Etablering, drift, vedligeholdelse, rådgivning samt anvendelse af borgerpaneler. 

  • Udbytte: Nem adgang til undersøgelser, interviews, mødeinvitationer og inddragelse. Målretning og relevans gennem demografisk og interessemæssig profilering. I sidste ende mere viden og flere borgervinkler.

  • Anvendelse: Borgerundersøgelser, rekruttering til interviews, fokusgrupper, borgermøder og workshops.

Beskrivelse:

 

Med et borgerpanel er det nemt at inddrage borgere i forskellige sammenhænge, hvad enten det handler om den daglige drift eller visioner og planer for fremtiden. Gennem profilering er det muligt at skabe målrettet kontakt til relevante borgere, som passer til den ønskede målgruppe. Med borgerpanelet får man en bredere kontakt til borgere, som går ud over de sædvanlige segmenter, som er politisk og foreningsmæssigt aktive. Samtidig giver vedligeholdte borgerpaneler pålidelige målinger og større bredde i borgerinddragelsen.

Borgerpanelet kan mere end e-Boks. Gennem borgerpanelet opbygges en relation, som giver styrket interesse for at medvirke i undersøgelser og borgermøder. For undersøgelser betyder det en langt højere svarprocent end den man ellers kan opnå, og dermed bedre styr på stikprøven. I forhold til inddragelse, borgermøder m.v. får man en hurtig og ofte positiv respons, hvilket resulterer i en mere repræsentativ mødedeltagelse, end det man ellers typisk opnår. 

Gennem borgerpanelet kender man deltagernes alder, køn, uddannelse, bolig- og familieforhold og deres særlige interesser. Disse data gør det muligt at målrette henvendelser på basis af baggrundsoplysninger. Borgerpanelet er en god platform for rekruttering af borgere til interviews, fokusgrupper eller borgermøder. 

Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Kontakt os

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org  │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik