top of page
Viden og analyser af borgernes holdninger og handlinger omkring klima ved PLANGRUPPEN

KLIMA OG BORGERNE

Borgerne og klimaindsatsen

Vi har et ansvar og politikere har brug for befolkningens mandat til de ønskede forandringer. Borgernes handlinger i forhold til bolig, transport og forbrug spiller også en rolle for nedbringelsen af C02 udledningen. Kommunerne har en opgave i forhold til at inddrage borgere og lokalsamfund i bæredygtige løsninger gennem viden, information og samarbejde.

Hvis man mener, at borgere, boligejere, bygherrer og virksomheder sammen kan bidrage til løsninger af klimaudfordringen, giver dialog og samarbejde muligheder for at styrke indsatserne. For eksempel i spørgsmål om energirenovering i ejer- og lejeboliger, nye transportmuligheder og transportvaner og muligheder for bæredygtigt forbrug. Plangruppen tilbyder aktørsamarbejder gennem mikrouniverser, dialog-grupper og workshops.

 

Viden om borgernes status og orientering i klimaspørgsmålet er et vigtigt element i inddragelsen i klimaspørgsmålet. Dette omfatter viden om drivers og barrierer hos borgerne for bæredygtig bolig, transport og forbrug. Med vores borgeranalyse og bistand til inddragelse, hjælper vi med at bane vejen for en forstærket aktivering af borgerne i klimaspørgsmålet.

bottom of page