ANALYSE AF BORGERNES TILFREDSHED MED KOMMUNENS TILBUD

Hvordan opleves kommunens service? Hvem er brugerne? Borgerkompas Service giver svaret.​

 

Tilfredshedsundersøgelsen belyser borgernes syn på tilbud og services, som borgere og brugere. Oplevet servicekvalitet handler om mødet med de kommunale tilbud. Undersøgelsen er udviklet i samarbejde med kommunale ledere og praktisk gennemprøvet. Desuden er de udvalgte emner valideret på grundlag af international forskning i bosætning og livskvalitet. 

Rapporten giver overblik over kommunen som serviceyder og borgernes tilfredshed med alle vigtige områder, som borgerservice, information, kultur, fritid, pasningstilbud, uddannelse, sundhed, ældreområdet, trafikforhold, affald/genbrug. ​ Rapporten indeholder også en profilering, der viser hvilke segmenter, der bruger hvilke ydelser.

 

  • Ydelse: Undersøgelse af kommunens tilbud og services. 

  • Udbytte: Overblik over servicemæssige styrker og udfordringer. 

  • Anvendelse: Budgetprocesser, serviceudvikling, udvikling af politikker. 

Måske også interessant: 

Kommunen som levested

Kontakt og information

Children and Teacher in Kindergarten

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Lufthavnsvej 1 │ 6400 Sønderborg │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik │ Følg os på LinkedIn

Plangruppen.dk │ Borgersvar.dk │ Euroask.eu │ Telefon +45 42 64 00 41

  • LinkedIn
  • Twitter