ANALYSE AF BORGERNES TILFREDSHED

Hvordan opleves kommunens service? Hvem er brugerne? Borgerkompas Service giver svaret.​

 

Tilfredshedsundersøgelsen belyser borgernes syn på tilbud og services, som borgere og brugere. Oplevet servicekvalitet handler om mødet med de kommunale tilbud. Undersøgelsen er udviklet i samarbejde med kommunale ledere og praktisk gennemprøvet. Desuden er de udvalgte emner valideret på grundlag af international forskning i bosætning og livskvalitet. 

Rapporten giver overblik over kommunen som serviceyder og borgernes tilfredshed med alle vigtige områder, som borgerservice, information, kultur, fritid, pasningstilbud, uddannelse, sundhed, ældreområdet, trafikforhold, affald/genbrug. ​ Rapporten indeholder også en profilering, der viser hvilke segmenter, der bruger hvilke ydelser.

 

  • Ydelse: Undersøgelse af kommunens tilbud og services. 

  • Udbytte: Overblik over servicemæssige styrker og udfordringer. 

  • Anvendelse: Budgetprocesser, serviceudvikling, udvikling af politikker. 

Måske også interessant: Kommunen som levested.

Call Center

Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Kontakt os

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org  │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik