Borgerkompas 2 - Serviceanalyse

BORGERKOMPAS - SERVICEANALYSE

Analyse af borgernes tilfredshed med kommunens tilbud

Hvordan opleves kommunens service og tilbud til borgerne? Hvem er brugerne? Hvor ligger kommunens styrker og svagheder set i borgernes optik? Plan Gruppens analyse af borgertilfredshed giver svaret.​ Vores undersøgelser om kommunal tilfredshed er udviklet i samarbejde med kommunale ledere og gennemprøvet i praksis. De udvalgte emner og metoder er valideret på grundlag af viden om bosætning, livskvalitet og tilfredshedsmålinger.

Oplevet kvalitet handler om mødet med tilbud og service - om forventninger i forhold til oplevelser. Selvom kommuner ikke definerer sig selv som serviceydere, vil mange borgere alligevel forholde sig til kommunens tilbud efter samme værdisæt, som bruges i andre af livets forhold. Mødet med kommunen kommer altid til udtryk som en større eller mindre grad af tilfredshed.


Enhver kommunalpolitiker ved, at borgeres tilfredshed er hård valuta, der i det lange løb påvirker kommunens udvikling, arbejdsklima og samarbejdsrelationer. Vores undersøgelser om kommunal tilfredshed er udviklet i samarbejde med kommunale ledere og gennemprøvet i praksis. De udvalgte emner og metoder er valideret på grundlag af viden om bosætning, livskvalitet og tilfredshedsmålinger.


Produktnavn: Borgerkompas Service

Analysen omfatter tilfredshed med blandt andet:
Borgerservice
Børn- og ungetilbud
Fritidstilbud
Information
Kulturtilbud
Skoler
Trafikforhold
Uddannelse
Ældretilbud

Andre muligheder:

Borgerkompas Levested

Borgerkompas 360