BORGERKOMPASSET: ANALYSE AF KOMMUNEN SOM LEVESTED 

Hvad er kommunens særlige kendetegn og hvordan står det til med livskvaliteten kommunen? Borgerkompas Levested giver svaret.

Undersøgelsen belyser borgernes syn på kommunens identitet, livskvalitet, bosætning, demokrati og fremtid. Undersøgelsen tager afsæt i fundamentale parametre inden for bosætning og oplevet kvalitet, der handler om kommunens kendetegn, infrastruktur, natur, omgivelser, mennesker, relationer og muligheder. Undersøgelsen er udviklet i samarbejde med kommunale ledere og praktisk gennemprøvet. Desuden er de udvalgte emner valideret på grundlag af international forskning i bosætning og livskvalitet. ​

Rapporten giver overblik over:

  • Kommunen som levested

  • Kommunens særlige identitet

  • Meninger om at bo i kommunen

  • Meninger om lokaldemokratiet

  • Kommunens fokusområder fremadrettet

  • Ydelse: Borgerundersøgelse af kommunen som levested.

  • Udbytte: Overblik over identitet, styrker og udfordringer. 

  • Anvendelse: Rapporten kan bruges i strategiprocesser, branding og som grundlag for udvikling af politikker.

Måske også interessant: 

Borgernes tilfredshed med de kommunale tilbud.

Bramming - Plan Gruppen (5).jpg