Borgerkompas 360

BORGERKOMPAS 360 GRADER

Samlet overblik over kommunen i én undersøgelse

Borgerkompas 360 er som en tur i helikopteren: man får overblik og kan se det store billede.


Borgerkompas 360 er én samlet borgerundersøgelse, der både omfatter servicetilfredshed og kommunen som levested. Det er en undersøgelse, der giver samlet overblik over kommunen, set med borgernes øjne. Såvel i forhold til servicetilbud som oplevelsen af kommunens kendetegn, bæredygtighed og livskvalitet. Konceptet er udviklet i samarbejde med kommunale ledere og gennemprøvet. De udvalgte emner og evalueringsmetoden er valideret på grundlag af international forskning i service, bosætning og livskvalitet. ​

Servicedelen giver overblik over kommunen som serviceyder og borgernes tilfredshed med vigtige områder som borgerservice, information, kultur & fritid, pasningstilbud, uddannelse, sundhed, ældretilbud, trafikforhold, genbrug, m.v. Desuden indgår en værdifuld brugerprofilering, der viser hvilke segmenter, der bruger hvilke ydelser.

Levestedsdelen omhandler kommunens identitet, livskvalitet, bosætning, demokrati og fremtid. Undersøgelsen tager afsæt i fundamentale parametre inden for bosætning og oplevet kvalitet, der handler om kendetegn, infrastruktur, natur, omgivelser, mennesker, relationer og muligheder.

Produktnavn: Borgerkompas 360

Borgerkompas 360 omfatter blandt andet:

Kommunen som levested

Kommunens særlige identitet

Meninger om at bo i kommunen

Kommunens fokusområder fremadrettet

Servicetilfredshed hos brugere på en lang række områder

Brugerprofilering / brugersegmentering

Andre muligheder:

Borgerkompas Service

Borgerkompas Levested