BORGERKOMPAS GIVER OVERBLIKKET

HVORDAN ER VORES KOMMUNE SOM LEVESTED? HVORDAN OPLEVES VORES TILBUD OG SERVICES? BORGERKOMPAS GIVER SVARET. 

Borgerkompas

Selvom man som kommune har foretaget forskellige image- og brugerundersøgelser, kan det være vanskeligt at få det store billede af, hvad borgerne tænker og mener om at bo i kommunen. Det store overblik er netop formålet med Borgerkompas. Undersøgelsen tager udgangspunkt i behovet for et overordnet billede af, hvad borgerne mener om at bo i kommunen, kompasset rundt. 

Borgerkompas tager afsæt i to fundamentale parametre inden for bosætning: oplevet livskvalitet og oplevet servicekvalitet. Livskvalitet handler generelt om kommunen som sted at bo, mens servicekvalitet handler om mødet med de kommunale tilbud. Begge dele bliver vurderet efter samme målestok som andre oplevelser i tilværelsen: grad af tilfredshed med det vi oplever. 

 

Undersøgelsen er udviklet i samarbejde med kommunale ledere og praktisk gennemprøvet. Desuden er de udvalgte emner valideret på grundlag af international forskning i bosætning og livskvalitet. Opbygningen af Borgerkompas rapporten betyder, at hvert hovedområde tildeles vurderinger af de vigtigste indsatsområder, hvilket gør rapporten praktisk at arbejde med for ledelse og forvaltninger. 

Undersøgelsen består af levestedsspørgsmål, servicespørgsmål, demokratispørgsmål og fremtidig fokus og er hele vejen forsynet med muligheder for åbne kommentarer, så vurderingerne suppleres med borgernes egne beskrivelser. På den måde giver Borgerkompas både overblik og indblik.

Undersøgelsen belyser borgernes syn på kommunen, oplevelsen af livskvalitet, deres tilfredshed med serviceydelser, oplevelsen af lokaldemokratiet og deres syn på kommunens fremtidige fokus. 


Rapporten kan bruges i budgetprocesser, strategiprocesser, kommunikationsarbejdet og som grundlag for udvikling af nye politikker og initiativer. Gennem gentagelser af undersøgelsen kan kommunen over en årrække endvidere følge effekten af iværksatte indsatser. 

Rapporten giver overblik over:

 • Kommunen som levested

 • Kommunen som serviceyder

 • Meninger om lokaldemokratiet

 • Kommunens fokusområder fremadrettet

 • Kommunens særlige kendetegn og identitet

 • Profilering – hvem bruger hvilke ydelser

Disse områder måler Borgerkompas:

 • Levested & image

 • Brugerspørgsmål

 • Grønne områder

 • Genbrug og affald

 • Institutioner 0-5 år

 • Job og beskæftigelse, 

 • Kommunal information

 • Kontakt og betjening

 • Kultur og fritid

 • Skoler og uddannelse

 • Sundhed & forebyggelse

 • Trafikforhold og veje

 • Ældreområdet

 • Demokrati

 • Fremtidig prioritering

Produkter:

Borgerkompas I: Kommunen som levested.
Borgerkompas II: Kommunen som leverandør af tilbud og services.
Kombineret: Levested og Service i en samlet undersøgelse.