top of page
Billede af Andre Ouellet

Borgerkompas

Generel analyse af kommunen som levested, der belyser borgernes syn på kommunens bæredygtighed, identitet, livskvalitet, bosætningsforhold og fremtid. Borgerkompas har relevans i hele spekteret af den kommunale styring, fra visionsprocesser til handlingsplaner.

Borgerne bor sjældent i en bestemt kommune alene på grund af byrådets og kommunens gode arbejdsindsats. Men alligevel spiller kommunens arbejde en stor rolle i borgernes tilfredshed med det sted de bor - det man samlet set kan kalde bosætnings- og livskvalitet. Hvilke kvaliteter i kommunen påskønner borgere - og hvad kunne blive bedre - det er central viden i forhold til udvikling, strategi og branding af levesteder og kommuner.


Plan Gruppens Borgerkompas belyser borgernes syn på kommunens identitet, livskvalitet, bosætning og fremtid. Undersøgelsen tager afsæt i fundamentale parametre inden for bosætning og oplevet kvalitet, der handler om kommunens kendetegn, infrastruktur, natur, omgivelser, mennesker og relationer, baseret på forskning i bosætning. Undersøgelsen er udviklet i samarbejde med en række kommuner og gennemprøvet som input- og styringsredskab i praksis.

Analysen omfatter blandt andet:

Bæredygtig by tilpasset FN verdensmål

Styrker og svagheder som levested

Borgernes livskvalitet på forskellige, afgørende parametre

Kommunens særlige identitet og kendetegn

Kommunens fokusområder fremadrettet

Kontakt os om kompas analyser

Lars Lindenberg

Lars Lindenberg

Direktør | +45 2044 4764

Lars arbejder med analyse for virksomheder, statslige organisationer og kommuner.

bottom of page