top of page
Billede af Andre Ouellet

Borgerkompas

Generel analyse af kommunen som levested, der belyser borgernes syn på kommunens bæredygtighed, identitet, livskvalitet, bosætningsforhold og fremtid. Borgerkompas har relevans i hele spekteret af den kommunale styring, fra visionsprocesser til handlingsplaner.

Borgerne bor sjældent i en bestemt kommune alene på grund af byrådets og kommunens gode arbejdsindsats. Men alligevel spiller kommunens arbejde en stor rolle i borgernes tilfredshed med det sted de bor - det man samlet set kan kalde bosætnings- og livskvalitet. Hvilke kvaliteter i kommunen påskønner borgere - og hvad kunne blive bedre - det er central viden i forhold til udvikling, strategi og branding af levesteder og kommuner.


Plan Gruppens Borgerkompas belyser borgernes syn på kommunens identitet, livskvalitet, bosætning og fremtid. Undersøgelsen tager afsæt i fundamentale parametre inden for bosætning og oplevet kvalitet, der handler om kommunens kendetegn, infrastruktur, natur, omgivelser, mennesker og relationer, baseret på forskning i bosætning. Undersøgelsen er udviklet i samarbejde med en række kommuner og gennemprøvet som input- og styringsredskab i praksis.

Analysen omfatter blandt andet:

Bæredygtig by tilpasset FN verdensmål

Styrker og svagheder som levested

Borgernes livskvalitet på forskellige, afgørende parametre

Kommunens særlige identitet og kendetegn

Kommunens fokusområder fremadrettet

BORGERKOMPAS: Welcome
bottom of page