Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Send os en besked

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org

BORGERKOMPAS GIVER OVERBLIKKET

HVORDAN ER VORES KOMMUNE SOM LEVESTED? HVORDAN OPLEVES VORES TILBUD OG SERVICES? BORGERKOMPAS GIVER SVARET. 

BORGERKOMPAS

YDELSE

Borgerundersøgelse i form af en 360 graders undersøgelse af kommunen som levested. Afsluttes med levering af rapport. Supplerede tilbydes gennemførelse af borgerworkshop om udvalgte temaer. 


UDBYTTE

Selvom man som kommune har foretaget forskellige image- og brugerundersøgelser, kan det være vanskeligt at få det store billede af, hvad borgerne tænker og mener om at bo i kommunen. Det store overblik over kommunen som levested er formålet med Borgerkompas. Med undersøgelsen får kommunen overblik over identitet, styrker og udfordringer på alle vigtige hovedområder. 

 

ANVENDELSE

Rapporten kan bruges i budgetprocesser, strategiprocesser, kommunikation & branding og som grundlag for udvikling af politikker og initiativer målrettet borgerne. Gennem gentagelser følges effekten af indsatser. 

BESKRIVELSE

Borgerkompas belyser borgernes syn på bosætning, livskvalitet,  services, demokrati og fremtidig fokus og er forsynet med muligheder for åbne kommentarer, så vurderingerne suppleres med borgernes egne beskrivelser.

 

Undersøgelsen tager afsæt i to fundamentale parametre inden for bosætning: oplevet livskvalitet og oplevet servicekvalitet. Livskvalitet handler generelt om kommunen som sted at bo, mens servicekvalitet handler om mødet med de kommunale tilbud. Undersøgelsen er udviklet i samarbejde med kommunale ledere og praktisk gennemprøvet. Desuden er de udvalgte emner valideret på grundlag af international forskning i bosætning og livskvalitet. Opbygningen af Borgerkompas rapporten betyder, at hvert hovedområde tildeles vurderinger af de vigtigste indsatsområder, hvilket gør rapporten praktisk at arbejde med for ledelse og forvaltninger. 

Rapporten giver overblik over:

  • Kommunen som levested

  • Kommunen som serviceyder

  • Meninger om lokaldemokratiet

  • Kommunens fokusområder fremadrettet

  • Kommunens særlige kendetegn og identitet

  • Profilering – hvem bruger hvilke ydelser

MULIGHEDER

Borgerkompas I: Kommunen som levested.
Borgerkompas II: Kommunen som leverandør af tilbud og services.
Kombineret: Levested og Service i en samlet undersøgelse.