BORGERKOMPAS

Hvordan er kommunen som levested? Hvordan opleves tilbud og service og hvem er brugerne? 

  • Ydelse: Borgerundersøgelse i form af en 360 graders undersøgelse af kommunen som levested. Afsluttes med levering af rapport. Supplerede tilbydes gennemførelse af borgerworkshop om udvalgte temaer. 

  • Udbytte: Kommunen får overblik over identitet, styrker og udfordringer på alle vigtige hovedområder. 

  • Anvendelse: Rapporten kan bruges i budgetprocesser, strategiprocesser, kommunikation & branding og som grundlag for udvikling af politikker og initiativer målrettet borgerne. Gennem gentagelser følges effekten af indsatser. 

Beskrivelse: 

 

Borgerkompas belyser borgernes syn på bosætning, livskvalitet,  services, demokrati og fremtidig fokus.  

Undersøgelsen tager afsæt i to fundamentale parametre inden for bosætning: oplevet livskvalitet og oplevet servicekvalitet. Livskvalitet handler generelt om kommunen som sted at bo, mens servicekvalitet handler om mødet med de kommunale tilbud. Undersøgelsen er udviklet i samarbejde med kommunale ledere og praktisk gennemprøvet. Desuden er de udvalgte emner valideret på grundlag af international forskning i bosætning og livskvalitet. 

Rapporten giver overblik over:

  • Kommunen som levested

  • Kommunen som serviceyder

  • Meninger om lokaldemokratiet

  • Kommunens fokusområder fremadrettet

  • Kommunens særlige kendetegn og identitet

  • Profilering – hvem bruger hvilke ydelser

Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Kontakt os

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org  │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik