INDDRAG BORGERNE I BYENS FREMTID

Inddragelse handler om at samarbejde om udvikling - om at skabe gode levesteder sammen.


En god start, en rummelig proces kombineret med politisk bevågenhed viser ofte, at projekter vokser i omfang og lokal investering til fælles glæde for borgerne og kommunen, der som udbytte får attraktive byer og bosteder. Når Plan Gruppen optræder som facilitator i visions- og udviklingsprocesser med borgere, lægger vi vægt på at skabe et ligeværdigt samarbejde mellem borgere, lokale eksperter og fageksperter. Det betyder, at lokale deltager i projektets organisering, får indflydelse på hvordan samararbejdet foregår og på resultaterne.

Foranderlighed og kompleksitet er altid et vilkår i lokale udviklingsprocesser. Vi tilrettelægger en struktureret proces i forhold til fremdrift, men med høj grad af åbenhed forhold til behov og forandringer, der sker i samarbejdet undervejs. Udvikling lokalt er en balancegang mellem at møde folk hvor de er og være i stand til at bryde vante forestillinger. Det gør vi gennem dialog og refleksion. Vi sætter lokal og faglig viden i perspektiv og ser med åbne øjne på hinandens perspektiver. Det giver fælles ny viden, inspiration, lyst til at deltage og grobund for nytænkning af løsninger.

Vi faciliterer og leder samarbejde i udviklingsmøder og udviklingsprocesser med borgere. Vi understøtter det lokale engagement og ejerskab og skitserer handlemuligheder sammen med borgerne.

Udbytte:

  • Organisering af samarbejdet

  • Proces- og projektledelse

  • Tilrettelæggelse af udviklingsforløb

  • Facilitering af workshops og arbejdsmøder

  • Udarbejdelse af udviklings-, helheds- og strategiplaner

fotoes mindre byer 03.jpg