top of page
Plan Gruppen (15).jpg

BOLIGKOMPAS

Borgeranalyse af boligvalg, ønsker og planer

Undersøgelser af borgernes boligønsker der kan hjælpe kommuner, bygherrer og boligselskaber med at forstå borgernes boligønsker og udvikle den type af boliger, som borgere efterspørger. Undersøgelsen kan bruges flere steder i styringsspekteret, fra planstrategi til kommuneplan.

Borgernes behov og efterspørgsel efter bolig er ikke en statisk størrelse, men er under forandring livet igennem. Unge, børnefamilier, singles, seniorer - alle har forskellige boligdrømme og boligbehov. Med boliganalysen kortlægger vi borgernes motiver for boligvalg, tilfredsheden med nuværende bolig samt overvejelser og ønsker til den kommende bolig. Denne viden kan hjælpe kommuner, bygherrer og boligselskaber med at udvikle de typer af boliger, som nutidens borgere efterspørger. 

Analysen omfatter blandt andet:
Tilflyttermotiver
Boligvalg og valgmotiver
Tilfredshed med nuværende bolig
Flytteovervejelser / boligskifte
Ønsker til fremtidig bolig og beliggenhed

Kontakt os om kompas analyser

Lars Lindenberg

Lars Lindenberg

Direktør | +45 2044 4764

Lars arbejder med analyse for virksomheder, statslige organisationer og kommuner.

bottom of page