BOLIGBEHOV

Analyser af borgernes boligvalg, ønsker og planer

Borgernes behov og efterspørgsel efter bolig er ikke en statisk størrelse, men er under forandring livet igennem. Unge, børnefamilier, singles, seniorer - alle har forskellige boligdrømme og boligbehov. Med Plan Gruppens boliganalyser kan vi kortlægge borgernes motiver for boligvalg, tilfredsheden med nuværende bolig samt overvejelser og ønsker til den kommende bolig. Denne viden kan hjælpe kommuner, bygherrer og boligselskaber med at udvikle de typer af boliger, som nutidens borgere efterspørger. 

Analysen omfatter blandt andet:
Tilflyttermotiver
Boligvalg og valgmotiver
Tilfredshed med nuværende bolig
Flytteovervejelser / boligskifte
Ønsker til fremtidig bolig og beliggenhed
Kommunens attraktivitet som sted at bo

Moderne hus