BOLIG 2 RÅDGIVNING

Hvordan kan vi gøre yderområder og lokalsamfund stærkere og mere bæredygtige? Hvordan kan bolig 2 bidrage til borgere, erhverv og samfund lokalt?

 • Ydelse: Rådgivning og bistand til udvikling eller kvalificering af bolig 2 strategier og indsatser. 

 • Udbytte: Klarhed over strategi, styrket målretning af indsatser og dermed styrket udvikling i yderområder. 

 • Anvendelse: Vores ydelser kan bruges til etablering, udvikling eller styrkelse af kommunens bolig 2 strategi. Desuden kan ydelserne bruges til udvikling af ydelser og indsatser, når bolig 2 strategier skal omsættes lokalt.

Beskrivelse:

 

Plan Gruppen undersøgte i 2018-2019 deltidsborgere og deres samspil med lokalsamfundet, i samarbejde med Tønder og Langeland kommuner og støttet af Erhvervsstyrelsen. Projektets formål var en grundig undersøgelse af, hvordan deltidsbosætning påvirker lokalsamfundet og hvad der udgør det gode deltidsliv. Med udgangspunkt i den viden projektet har medført, vil vi opfordre kommuner til at indarbejde Bolig 2 som en del af bosætningsstrategien i yderområder. 

Der er væsentlige potentialer i deltidsbosætning i landets yderkommuner. I særdeleshed, hvor der er er god livskvalitet, men hvor huse står tomme, og hvor det er svært at opretholde permanent bosætning. 

 

BOLIG 2 SPARRING

Rådgivnings- og sparringsmøde med kommuner eller regioner. På mødet gennemgår vi nogle af de vigtigste pointer fra vores undersøgelser, og kommer med eksempler på, hvordan man kan styrke Bolig 2 udbyttet. Vi taler om hvilke muligheder og faldgruber Bolig 2 området rummer, og hvordan man bedst kan komme videre med en strategi for området. 

 • Målgruppe: politikere, udvalg, ledelse

 • Produkt: Møde med sparring og rådgivning

 • Fordel: Inspiration og viden til udviklingen

 • Udbytte: Styrket viden og afklaring

 

BOLIG 2 PROFIL- OG MOTIVANALYSE

Undersøgelse der kortlægger deltidsborgernes profiler, motiver, boliganvendelse, forbrug, sociale netværk og medvirken i lokalsamfundet. Undersøgelsens formål er at skabe klarhed over, hvad der kendetegner de borgere, som kommunens deltidsboliger tiltrækker. Analysen kan bruges i strategiudviklingen af bolig 2 området, herunder med klarhed over hvem der kan tiltrækkes, med hvilke argumenter og hvor krydsfeltet mellem deltidsborgere, fuldtidsborgere, kommune, foreninger og erhvervsliv kan styrkes. Desuden kan der suppleres med en samtidig undersøgelse af borgernes kendskab, kontakt og oplevelser med deltidsborgere.

 • Målgruppe: Yderkommuner

 • Produkt: Analyse og rapport

 • Fordel: Klar profil af deltidsborgerne

 • Udbytte: Styrket Bolig 2 strategi

 

 • BOLIG 2 STRATEGISK  UDVIKLING - kontakt os

 • BOLIG 2 INTERN SEMINAR - kontakt os

Ønsker du rapporten om Bolig 2 tilsendt?

Så send os en mail  her med dine modtageroplysninger:

Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Kontakt os

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org  │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik