top of page

Sundere og mere aktive skoleveje

Sund Skolevej stiller skarpt på børnefamiliens transportvalg. Formålet er viden om børnefamiliens valg af skoletransport, der kan omsættes t

EU vil indføre et fælles EU-kørekort

EU foreslår nye regler, er skal ændre systemet med køreprøver for at øge trafiksikkerheden.

Stadig færre børn cykler

Gennem de seneste 10 år cykles der stadig mindre i Danmark. Det er ikke godt for folkesundheden, klimaet eller trivslen.

Er skoletransporten sund eller usund?

Med projekt Sund Skolevej vil vi hjælpe kommuner i hele landet til mere viden om børnefamiliernes transportvalg.

Tag temperaturen på kommunens detailhandel

Handelslivet er en vigtig del af vores byer og gode indkøbsmuligheder har stor betydning for borgerne.

Vejen til bedre erhvervsklima

Samarbejde mellem erhvervsliv og kommune har stor betydning for beskæftigelse og velfærd.

Støt borgerne i klimakampen

Danmark er blandt de lande i verden, som har den højeste udledning af co2 pr. indbygger.

Cykelbyen Paris

Artikel ved Lars Lindenberg, Plan Gruppen. Eiffeltårnet, Notre Dame, Disneyland – Paris er kendt for mange attraktioner og oplevelser og...

Byer med plads til natur

Mens nogle byer har plantet vilde blomster i vejkanten, har Plan Gruppen og Aalborg Kommune bragt naturen ind i en hel by. I samarbejde med

Elcykler som erstatning for gamle biler

Frankrig har i 2021 indført en ny ordning, så ejere af gamle biler kan få et tilskud på op til 2.500 Euro til køb af en elcykel, når bilen s

Derfor skal man investere i stationsbyerne

Fordi de fleste stationsbyer er gode levesteder med nydelige parcelhuskvarterer, institutioner, skoler, børnehaver, ældrecenter, fritids- og

Bilen er stadig danskernes foretrukne transportmiddel

Bilen er danskernes foretrukne transportmiddel og en betydelig kilde til CO2 udledning. Elbiler og hybridbiler udgør stadig kun 1,5 procent

Cykling skaber merværdi

Hjemmearbejde, lukkede motionscentre og ønsket om at komme ud i naturen sørger for, at efterspørgslen på cykler boomer.

Borgernes rolle i den grønne omstilling

For første gang i 2019 var der i Danmark tale om et klimavalg. Folketingsvalget i 2019 var især præget af klimadebatter...

Deltidsboliger styrker lokalsamfund

En deltids- eller flexbolig er mere end et fritidshus. Borgere med bolig nr. 2 ønsker at være en del af det lokale hverdagsliv.

Læring fra cykelbyen Amsterdam

Når der tales om cykelbyer, så er der en by man ikke kommer udenom: Amsterdam.

Hvor bor værdierne i vores byer?

En struktureret screening af byernes arkitektur, identitet og attraktivitet hjælper byudviklingen på vej.

Ugens by - Assens

Assens er en autentisk købstad der forstår at bringe nye funktioner i spil i sine historiske rammer.

1
2
ARTIKLER: Blog2
bottom of page