ARKITEKTURRÅDGIVNING

Udfordringen for alle byer


Alle byer udvikler sig – fornyer, renoverer, tilpasser. Nye funktioner opstår, mens boliger, erhverv, institutioner og byens infrastruktur er under stadig udvikling.  Når vores byer udvikler sig, er det vigtigt ikke kun at have fokus på funktioner og byggeriets objektive kvalitet, men også at få byens udtryk, arkitektoniske og kulturelle kvaliteter bundet med ind i udviklingen. Undersøgelser viser, at mennesker trives bedst i byer, hvor byrum og arkitektur giver en forståelse af byens identitet og fortælling. 


Kommunens og udviklernes opgave


Når byen udvikler sig, skal politikere, planlæggere og bygherrer i princippet se mange år frem i tiden, når de vurderer, beslutter og tillader nye projekter, som efterhånden kan/vil ændre byens karakter. En del af det fokus, som bør tages med i processen, er opmærksomhed på, hvilke former for arkitektur, der vil udvikle byen i den ønskede retning. 


Men hvad er den rigtige arkitektur, hvad er god arkitektur og hvordan beskriver man byens kvaliteter og identitet i en arkitektonisk kontekst? Hvordan udvikler man bygninger, pladser og indretninger, så resultat bliver/forbliver en attraktiv by, hvor borgerne trives?


Hvad enten det handler om bymidten, periferien, forstaden eller stationsbyen, så findes der stærke fortællinger og arkitektoniske værdier, som i fremtidig udvikling kan fortolkes på nye måder og dermed berige byens identitet og attraktivitet.  

 

Det er i den forbindelse først og fremmest vigtigt at få styr på de bymæssige og arkitektoniske kvaliteter, som byen har. Det handler således om at afkode byens bærende arkitektoniske kvaliteter og hvad er det præcis er, der i arkitekturen og byens rum udtrykker byens særlige identitet.

 

Når man har styr på hvad man har og hvad man gerne vil bevare hhv. forstærke, er det også nemmere at få styr på, hvad der mangler, hvad der kan komme til i fremtiden og hvilke arkitektoniske helhedsudtryk byen kan arbejde med.

Plan Gruppen tilbyder:

  • Arkitektonisk kortlægning af bymiljøer og bygninger.

  • Præsentation og foredrag om byens arkitektur og by-design.

  • Gennemgang og rapportering af arkitektoniske kvaliteter og muligheder i centrum og bykvarterer.

  • Arkitekturrådgivning i konkrete projekter.

Rådgivningen kan udføres for en hel kommune, for udvalgte byer, boligområder eller lokalområder. Rådgivningen varetages af Arkitekt MAA Byplanlægger Tenna Tychsen, Prof. Emeritus, Arkitekt MAA Jan W. Hansen fra JWH Arkitekter og Kulturhistoriker MPM John Rendboe fra Kulturplan. 

Modern Terrace