top of page
strib.JPG

Arkitektonisk kortlægning af bevaringsværdige bymiljøer

Hvordan passer byudvikling med, at vi gerne vil passe på et særligt gademiljø, en beplantning, en facaderække, en historisk bygningstype. Plan Gruppen samarbejder med kommuner og borgere om at kortlægge særlige kulturmiljøer i byerne. Vi giver bud på, hvordan man kan beskytte byens eller et byområdes særlige identitet, når der sker udvikling og der skal bygges nyt, tidssvarende og bæredygtigt. Typisk udarbejder vi beslutningsgrundlag til planlægningsarbejdet.


Vi kan tilbyde at planlægge og facilitere en afklarings- og dialogproces for udpegning af bevaringsværdige bymiljøer. Dialogprocessen har til formål at sikre at en eventuel beslutning om at udarbejde en bevarende lokalplan for en by eller et byområde forankres i lokal viden og et lokalt engagement. Plan Gruppen samarbejder med JWH arkitekter om at tilrettelægge og skræddersy forløb, der passer til opgaven.


Typiske elementer i processen:

  1. Faglig og lokal viden indhentes og bringes i dialog

  2. Forskellige forhold omkring bevaring, kulturhistorie og planlægning belyses

  3. Gennemførelse af en arkitektonisk/typologisk kortlægning

  4. Analyse af særlige kvaliteter, karakter og identitet

  5. Perspektivering af udviklingsmuligheder i dialog med lokale parter

  6. Anbefaling af planlægningsprincipper for udvikling og bevaring af særlige kvaliteter

Kontakt os om byudvikling og planlægning

Tenna Tychsen.jpg

Tenna Tychsen

Byplanlægger | +45 5055 9048

Tenna er byplanlægger (MAA) og certificeret systemisk proceskonsulent med erfaring fra ministerier, kommuner og konsulentbranchen. Tenna har gennem tre årtier medvirket til udviklingen af flere byudviklingspolitikker samt udført adskillige større offentlige udviklings- og planlægningsprojekter.


Tenna er desuden forfatter / medforfatter til en række faglige publikationer om byudvikling. 

bottom of page