VIDEN OG ANALYSE TIL KOMMUNER OG SAMFUND

 

Vi gennemfører individuelt tilrettelagte analyseprojekter, hvor vi efter behov indsamler og analyserer data gennem forskellige kilder som online undersøgelser, paneler, telefoninterviews, fokusgrupper, interne data og registerdata. Vi organiserer og gennemfører komplette analyseprojekter lokalt, kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt. Med os får du en kundeorienteret og kvalitetsbevidst samarbejdspartner, der løser opgaven til tiden og på budgettet.  Vi er altid parate til nye udfordringer!

Borgernes anvendelse af bymidten

I mange kommuner er bymidten i selv større byer under pres. Butikker lukker og funktioner forsvinder, med stadig færre tilbud og attraktioner til følge. En analyse af borgernes anvendelse, oplevelse og ønsker til bymidten giver et godt udgangspunkt for arbejdet med genskabelsen af attraktive bymidter. 

copenhagen-4800378_1920.jpg
Kommunens kendetegn som levested

Analyse der belyser borgernes syn på kommunens identitet, livskvalitet, bosætning, demokrati og fremtid. Undersøgelsen tager afsæt i fundamentale parametre inden for bosætning og oplevet livskvalitet.

Children in Playground
Tilfredshed med kommunale tilbud

360 graders analyse der afdækker borgernes syn på kommunens vigtigste tilbud og services.  Undersøgelsen er udviklet i samarbejde med en række kommuner og valideret af international forskning i bosætning. 

Plan Gruppen sikker-sund skolevej (2).pn
Tryghed, sikkerhed og transport på skolevejen

Transportvanerne på skolevejen er langt fra altid optimale. Mange vælger bilen som transportmiddel, og i nogle tilfælde opleves trafikken omkring skolerne som en risiko. Skolevejsanalysen giver viden til målretning af trafikarbejdet, når målet er sikker trafik og sund transport.

Solar Panels on Roof
Barrierer og drivere for bedre klimahandlinger

Analyser af borgernes position i klimaspørgsmålet, status,  barrierer og drivere for bl.a. bæredygtig bolig og transport til gavn for klimaet. Med den rigtige viden i hånden, hjælper vi med at bane vejen til mere handling på klimafronten.  

Image by Julian Hochgesang
Kontakt og information

Analyseredskab til løbende forbedring af borgerkontakten. Hvad enten kanalen er fremmøde, telefon, mail, hjemmeside eller sociale medier. Kan rulles ud i jobcenteret, på rådhuset og naturligvis online. Herunder hører testopkald til borgerservice.

Teknologi til udvikling sammen med borgerne

Teknologi kan være et godt værktøj til at give borgerne indflydelse på beslutninger. Mens inddragelse i sin mest enkle form kun handler om at blive hørt, når borgerinddragelse sit fulde potentiale når kommune og borgere samarbejder. Vi behersker både teknologien og den faglige inddragelse af borgerne.  

Promonitor web (2).jpg
Det kommunale erhvervsklima

Analyser af erhvervslivets tilfredshed, udfordringer, interesser og behov, så kommuner og andre myndigheder kan målrette service, rådgivning og indsats over for virksomheder og erhvervsliv.