top of page
Blandede boliger.jpg
Tilrettelæggelse af udviklingsforløb, processer og projektsamarbejde

Plan Gruppens processer er båret af dialog og samarbejde med kommune, borgere, erhverv og andre aktører. Vi lægger vægt på at skabe gode rammer for samarbejdet, fælles viden om udfordringer og muligheder og at udvikle med forståelse for de forskellige behov. Plan Gruppen står bag flere statslige publikationer om metoder til borgersamarbejde.

 

Nogen enkel skabelon til samarbejde og involvering findes ikke, men god tilrettelæggelse og gode principper for samarbejde og dialog, giver deltagende aktører mulighed for at være medskabere af udviklingsforløb og projektsamarbejde.

 

Når der er brug for projektmodning, programmering og organisering af udviklingsprocesser med mange parter, er vi parate til at løse opgaven. Vi hjælper også med mindre opgaver, når der er brug for hjælp til at planlægge og facilitere et møde eller en workshop.​

Ydelser:

  • Aktørinddragelse

  • Procesledelse

  • Programmering og organisering af udviklingsforløb

  • Forventningsafstemning

  • Bydelsorganisering og beboerdemokrati

  • Facilitering af dialogmøder, workshops mv.

Kontakt os om processer og samarbejde

 
Tenna Tychsen.jpg

Tenna Tychsen

Byplanlægger | tt(@)plangruppen.dk | +45 5055 9048

Tenna er byplanlægger (MAA) og certificeret systemisk proceskonsulent med erfaring fra ministerier, kommuner og konsulentbranchen. Tenna har gennem tre årtier medvirket til udviklingen af flere byudviklingspolitikker samt udført adskillige større offentlige udviklings- og planlægningsprojekter.


Tenna er desuden forfatter / medforfatter til en række faglige publikationer om byudvikling. 

bottom of page