7 POINTER OM STATIONSBYER

CASE. TRAFIK- BYGGE- OG BOLIGSTYRELSEN

Pointer fra stationsby-seminar i Ørestaden

Det var en 7-retters menu, som projektteamet bag et større udredningsarbejde om stationsbyernes udvikling præsenterede på seminaret om stationsbyernes midte 16. januar. Teamet gennemgik indsigter og pointer. Plan Gruppen havde fornøjelsen af at være ordstyrer og indlægsholder.

  1. Vi kommer ikke til at opleve et ”Brølende liv” i fremtidens stationsbyer. Men centrum og midtpunkt forstået som et udtryk for identitet og fællesskab er stadig vigtigt at fastholde og udvikle. Spørg: Kan vi, få mere ud af det vi har eller kombinere vores funktioner og skabe nye synergier?

  2. Stationsbyer har en særlig karakter, som er vigtig. Selvom vi i en del stationsbyer ikke længere finder en bane eller en station, har stationsbyernes storhedstid givet byerne en særlig, men også broget karakter, som er vigtig at forstå.

  3. Danskerne er glade for at bo i stationsbyerne, men de efterlyser mødesteder og stedsidentitet. Stationsbyerne har i dag mange fine bomiljøer i byernes periferier, men typisk for byerne er funktionstømte og slidte hovedgader, der mest har karakter af trafikrum.

  4. Stationsbyerne er under pres. Det gælder også de byer, der siden 1960´er har udviklet en særlig og ofte specialiseret erhvervsprofil og oplevet vækst. Der må hele tiden tages bestik af, hvad fremtidsudsigterne kan være.

  5. Scenarieværktøjer skal se muligheder. Vi skal udfordre vores tankegang for at kunne diskutere stationsbyernes udvikling. Derfor er det vigtigt ikke at havne i optimisme- eller pessimismescenarier. Scenarieværktøjer hjælper os med at se muligheder.

  6. Megatrends påvirker stationsbyernes udvikling. Megatrends får betydning for, hvordan stationsbyernes midte bliver formet fremover. Vi ser allerede spirende eksempler på, hvad det kan betyde, at velfærdsstaten bliver mindre, urbaniseringen og mobilitetsstigningen fortsætter, bæredygtighedsparadigmet slår igennem, og der sker en reindustrialisering i form af lokal produktion.

  7. Det er vigtigt at begrunde de valg man tager for fremtidens udvikling. Ligesom det er vigtigt at forstå, hvad man kommer af i stationsbyerne, er det vigtigt at få en fælles forståelse i byerne for det mål man sigter efter. Strategiske værktøjer og designscenarier hjælper os til at vælge løsninger, der passer til byens udviklingsmuligheder.  

Sammenfattende fortalte vi i projekt-teamet om stationsbyernes fysiske sammenhænge, om stationsby-typologier gennem tiderne og om vigtigheden af et strategisk beredskab til at imødegå de usikre og skiftende vilkår, som vores stationsbyer er præget af. Endelig blev der præsenteret mulige designscenarier til byer i forskellige situationer.

 

Projektet er gennemført med støtte fra Trafik, - Bygge og Boligstyrelsens Byfornyelsesmidler. Hovedrapporten og øvrigt materiale vil snarest være tilgængelig på ´Byfornyelsesdatabasen´ på Trafik, - Bygge og Boligstyrelsens hjemmeside. 

 

Projekt- og processtyring er gennemført i tæt samarbejde mellem JWH Arkitekter og Plan Gruppen. Projektteamet består af Jan W. Hansen, JWH arkitekter, Jesper Bo Jensen, Fremforsk, Professor Jens Kvorning KADK, Professor Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus, Gudrun Gormsen, Kulturhistoriker, Julie Schmidt-Nielsen, WE Architecture og Tenna Tychsen, Plan Gruppen.

Følg vores LinkedIn side, hvor vi skriver om byudvikling.